11-01-2019

Op maandag 17 december jongstleden heeft de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school gebracht.

Het ging om een thematisch schoolbezoek ‘Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen’. Dit soort schoolbezoeken wordt gedurende enkele jaren op meerdere scholen in Nederland uitgevoerd om informatie te verzamelen over de staat van in dit geval het didactisch handelen  en de eigen ambities van scholen daarin.

De onderwijsinspecteur heeft een gesprek gevoerd met de directie, diverse klassen bezocht en een reflectiegesprek gevoerd met de betrokken leerkrachten en de IB-ers. Ze heeft zich een goed beeld gevormd van het didactisch handelen op onze school. Het viel haar op dat de kinderen betrokken meedoen in de lessen doordat er gevarieerde, activerende werkvormen gebruikt worden. Er is in de school een duidelijke rode draad zichtbaar en voelbaar en we hebben positieve feedback gekregen op de ontwikkelingen en ambities. We gingen als team met een goed gevoel de kerstvakantie tegemoet.