11-01-2019

Onze school is continu in ontwikkeling, want wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst.
Goed onderwijs is onderwijs met drie brede onderwijsdoelen (Biesta, 2012), namelijk:
- Kwalificatie (hoe word je vaardiger)
- Socialisatie (hoe word je aardiger)
- Persoonsvorming (hoe word je meer jezelf)
Wij bieden onderwijs waarin elk kind gezien wordt en zich gemotiveerd voelt om te leren. Leren doe je niet alleen, dat doe je met en van elkaar. Daarom geven wij op 't Ven kindgericht onderwijs. Onderwijs waarin elk kind eigenaar is van het eigen leren, keuzes mag maken en vertrouwen heeft in zichzelf en de ander. 
Alle kinderen zitten in een basisgroep. In de onderbouw werken en spelen de basisgroepen samen in de clusters 1-2 en 3-4. Hierdoor voelen kinderen zich snel thuis op onze school en leren ze veel andere kinderen kennen. De komende jaren zullen ook de clusters 5-6 en 7-8 gevormd worden. 
Door middel van de samenwerking in deze clusters kunnen we het onderwijs beter afstemmen op de verschillende niveaus van de individuele leerlingen en verkleinen we de overstap van de ene groep naar de andere. Om het eigenaarschap van het eigen leren te stimuleren, gebruiken we thema’s en afwisselende, activerende werkvormen die de kinderen motiveren.
We zorgen uiteraard voor een stevig kennisfundament op het gebied van lezen, taal en rekenen. Maar daarnaast mogen kinderen bijvoorbeeld ook hun eigen leervragen bedenken en onderzoeken. We sluiten door middel van thema's en leervragen aan bij de belangstelling en het niveau van de kinderen en vergroten daarmee niet alleen kennis maar ook vaardigheden. Ouders worden intensief betrokken bij het kindgericht onderwijs. Niet alleen doordat de kinderen zelf de resultaten van onderzoeken en thema's aan hun ouders presenteren, maar ook doordat ouders informatieve workshops verzorgen vanuit hun eigen beroep, hobby of talenten.