30-01-2019

In onderstaand bericht brengt de Onderzoeksgroep Rekenonderwijs op B.S. ’t Ven u op de hoogte van de activiteiten die deze werkgroep ondernomen heeft én ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. 

De Onderzoeksgroep voor Rekenonderwijs wil dit schooljaar 2 hoofddoelen bereiken: 

  1. Om kinderen sneller en beter inzicht te leren krijgen in allerlei rekenproblemen en strategieën is het van belang dat er enerzijds op adequate en, voor kinderen, herkenbare manier instructie wordt gegeven. Tijdens een studiedag, aan het begin van dit schooljaar, heeft het team (o.l.v. rekendeskundige Martijn Smoors) hier belangrijke keuzes in gemaakt. Sindsdien zijn er enorme stappen gezet en heeft de Onderwijs Inspectie de school zelfs gecomplimenteerd over de keuzes die gemaakt zijn én hoezeer deze door de hele school terug te zien zijn. Naast een gedegen instructie hebben kinderen ook steeds vaker behoefte aan zogenaamd handelingsmateriaal. Met deze spullen leren kinderen, vaak spelenderwijs, oplossingen te bedenken voor moeilijke rekenstrategieën. Leerkrachten kunnen met deze spullen bovendien heel duidelijk (zichtbaar en tastbaar) laten zien en aanleren wat, bijvoorbeeld, de rekenvaardigheid ‘breuken’ betekent en hoe je ermee kunt rekenen. Nadat er in de verschillende clusters is geïnventariseerd waar behoefte aan was zijn er veel en zeer bruikbare materialen besteld. Deze zijn vlak voor de kerstvakantie geleverd. U zult ze dus steeds vaker in de school gebruikt zien worden en de kinderen zullen er best eens iets over vertellen thuis!  
  1. Als tweede hebben we ons de aanschaf van een nieuwe rekenmethode ten doel gesteld. We streven ernaar om vanaf het schooljaar 2019/2010 schoolbreed een methode in gebruik te nemen die voldoet aan alle nieuwste eisen én volledig adaptief gebruikt kan worden. Dit laatste betekent dat de instructies en de oefenstof zich aanpassen aan het niveau van de individuele leerlingen. Doordat de oefenstof hoofdzakelijk digitaal wordt verwerkt, kan er steeds een individuele aanpassing plaatsvinden. Omdat de school óók in ontwikkeling is met betrekking tot het Kindgericht Onderwijs, willen we natuurlijk ook dat de nieuwe methode de kinderen de mogelijkheid biedt om eigen keuzes te maken in de soort oefenstof die ze willen oefenen (zonder het uit het oog verloren wordt dat uiteindelijk alle individuele doelen behaald worden!). Dit is een best een flinke maar vooral een uitdagende en boeiende klus voor de Onderzoeksgroep maar we zijn ervan overtuigd dat de kinderen vanaf komend schooljaar met een fantastische rekenmethode aan het werk mogen! 

Onderzoeksgroep Rekenonderwijs Basisschool ’t Ven