16-07-2021

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het hek, in het zicht van de leerlingen.