15-03-2018

Dit schooljaar verdiept de werkgroep verrijkingsaanbod zich in de mogelijkheden die er nu aanwezig zijn voor de leerlingen die op meerdere vakgebieden uitdaging nodig hebben. We kijken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe materialen die aansluiten bij de beleving van onze leerlingen.  

Belangrijke overwegingen hierin zijn: eigenaarschap, kindgericht onderwijs en 21st century skills.

We kijken naar het aanbod wat in onze eigen methode al aanwezig is en gaan dit aanvullen met nieuwe verdiepende materialen.

We baseren onze keuzes op de uitkomsten van het vorig jaar uitgevoerde onderzoek over het verrijkingsaanbod op bs. 't Ven.

Als leerkrachten willen we in gesprek met de leerlingen om te kijken waar voor hun de uitdaging ligt en waar zij zich nog verder in willen verdiepen, zodat het aanbod aansluit bij de beleving en interesse van de leerling.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan brengen we u weer op de hoogte!