Op 't Ven geven we toekomstgericht onderwijs waarbij het kind centraal staat. De focus ligt op leren en ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Wij bieden een veilige haven waarin elk kind zichzelf mag zijn en uitgedaagd wordt om te groeien. Onze leerkrachten zijn enthousiaste en betrokken professionals die hun leerlingen daarbij begeleiden. ’t Ven zoekt ook intensieve (ver)binding met de ouders; wij zijn immers partners in de opvoeding van het kind, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Heeft u vragen over onze school, dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Wilt u meer informatie over onze school? Over bijvoorbeeld het leerlingaantal, voedingsgebied, de resultaten van ons onderwijs, waardering door de inspectie of ons pedagogisch en onderwijskundig profiel? U kunt dit nalezen op www.scholenopdekaart.nl 
Wij wensen u veel leesplezier, klik hier voor een kort filmpje van onze school! 
Team basisschool 't Ven