Op onze school verzorgen wij kindgericht onderwijs. Dat is een vorm van persoonlijk leren. In opbouw ziet het leerproces er als volgt uit:

Spelend leren - > lerend spelen - > lerend onderzoeken - > onderzoekend leren

  • Voor elk kind een stevige basis op gebied van lezen, taal en rekenen.
  • De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door leersituaties in thema’s aan te bieden.
  • Kinderen formuleren eigen leervragen, maken keuzes, stellen doelen en ontwikkelen vaardigheden.
  • Leerlijnen zijn uitgangspunt in ons onderwijs.

Heeft u vragen over onze school, dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Wilt u meer informatie over onze school? Over bijvoorbeeld het leerlingaantal, mogelijkheden voor opvang, de resultaten van ons onderwijs, tevredenheidspeilingen of ons pedagogisch en onderwijskundig profiel? U kunt dit nalezen op www.scholenopdekaart.nl 

Wij wensen u veel leesplezier. En hoewel er in de afgelopen jaren alweer veel veranderd is, wijzen we u toch op dit filmpje van onze school! 

Hartelijke groeten,

Team basisschool 't Ven